Gerand muursterretje

Tortula marginata


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Tortula marginata heeft haar hoofdverspreiding op beschutte mergelrotsen en -muren van Zuid-Limburg. Daarbuiten komen verspreide vondsten voor op oude muren in met name het fluviatiele district. Nederland ligt aan de noordrand van het areaal van deze mediterrane en West-Europese soort. Tortula marginata onderscheidt zich van T. muralis door de meerlagige bladzoom bestaande uit lange cellen. Ook T. subulata heeft een bladzoom, maar die komt meestal niet tot de bladtop en is zelden meerlagig. Bovendien heeft T. subulata een onderaan omgeslagen bladrand en groeit op de grond.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op baserijke steen
Substraatvoorkeur: steen
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website