Gewoon muursterretje

Tortula muralis


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Tortula muralis is één van onze algemeenste mossen. Overal waar menselijke bebouwing in de buurt is, waar een paaltje staat of een stuk puin ligt, is Tortula muralis present. Er zijn weinig atlasblokken waar de soort niet voor zal komen. De afwezigheid van stippen op deze kaart correspondeert daarom vooral met het niet onderzocht zijn van het betreffende atlasblok. Ook in de binnensteden is Tortula muralis samen met soorten als Ceratodon purpureus en Bryum argenteum altijd van de partij. De enorme toename in aantal atlasblokken is zeker het gevolg van het veel grondiger inventariseren sinds 1980.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeer algemene soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op baserijke steen
Substraatvoorkeur: steen en schors
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website