Uitgerand zodesterretje

Syntrichia virescens


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Syntrichia virescens komt zowel op bomen als op stenen voor. Op bomen is het vooral een soort van lanen en vrijstaande bomen. Daarnaast groeit de soort op muren en daken, vaak zonnig en droog geëxponeerd. De soort was vóór 1980 van slechts weinig plaatsen bekend. De soort komt thans in alle provincies voor en lijkt niet echt zeldzaam. In de intensief onderzochte regio's in ons land wordt Syntrichia virescens vrij regelmatig gevonden. Of de soort zich echt uitbreidt is de vraag. Het kan ook zijn dat de soort in het verleden slecht onderkend is. Syntrichia virescens lijkt veel op S. montana en is er vooral microscopisch van te onderscheiden, vanwege de uitgerande bladtop. Ook zijn de laminacellen bij Syntrichia virescens breder dan bij S. montana. Syntrichia virescens vormt slechts zelden kapsels in ons land. In het verleden zijn Syntrichia virescens, S. laevipila en S. montana vaak met elkaar verwisseld.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: steen en schors
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website