Gekapt haartandmos

Trichostomum crispulum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding

Ecologie

Trichostomum crispulum groeit in Zuid-Limburg op verwerende, afbrokkelende kalk in kalkgraslanden. Inmiddels zijn diverse van deze vindplaatsen weer verdwenen, o.a. door het dichtgroeien van open plekken. Daarnaast groeit het in spleetjes van kalkrotsen en op dunne bodems in kalksteengroeven.

Verspreiding

De eerste vondst van deze zeer zeldzame soort is gedaan in 1949. De meeste vindplaatsen zijn in dat jaar en in 1951 ontdekt en betreffen o.a. de Sint-Pietersberg, de Bemelerberg en het Savelsbos. Er zijn helaas slechts twee opgaven van na 1990. Lange tijd was Zuid-Limburg het enige gebied waar Trichostomum crispulum voorkwam, tot het in 1997 in de steengroeve te Winterswijk werd gevonden. In 2010 was de soort daar nog aanwezig. De zeldzaamheid in Nederland is vooral te wijten aan het ontbreken van geschikt substraat. Elders in Europa is de soort algemeen in kalkgebieden, waar spleten in kalkrotsen een favoriete groeiplaats vormen.

Summary

Trichostomum crispulum is a very rare species confined to the limestone district in Zuid-Limburg with one record in the limestone quarry near Winterswijk.

Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: gruis en steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website