Knotskroesmos

Ulota bruchii


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
De epifyt Ulota bruchii kende tot het begin van de jaren tachtig van de 20ste eeuw een sterke achteruitgang. Tegenwoordig wordt de soort bij de meeste inventarisaties weer gevonden en is Knotskroesmos vermoedelijk algemeen door het hele land. De recente toename van het bosareaal zal voor deze soort zeker gunstig zijn geweest evenals de recent verminderde zwaveldioxide-belasting in de lucht. Ulota bruchii groeit vooral in bossen met een luchtvochtige atmosfeer, soms ook op vrijstaande bomen. Het is een pioniersoort van bomen met een vrij zure schors op meestal lichtbeschaduwde standplaatsen. Plaatselijk, bijv. in de Biesbosch, gaat de soort weer sterk achteruit. Waarschijnlijk speelt de veroudering van de wilgenbossen een rol. Op nieuwe, jonge takken in de kroonlaag vestigt de soort zich hier nauwelijks. Ulota bruchii lijkt vaak erg veel op U. crispa. Bij Ulota crispa worden een aantal microscopische verschillen besproken.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: schors
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website