Trompetkroesmos

Ulota crispa


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
De verspreiding van Ulota crispa komt overeen met die van U. bruchii. De recente toename van U. crispa na de eerdere sterke afname is wel minder spectaculair dan die van U. bruchii, wellicht vanwege een voorkeur voor iets luchtvochtigere, zuurdere standplaatsen. Het onderscheid van beide soorten blijft soms lastig. Je moet je realiseren hoe oud een kapsel is. Een net rijp kapsel zit nog vol sporen en heeft nog niet enkele vormveranderingen door droogte ondergaan. De trompetvorm van het kapsel zie je pas later. Pas ook op voor oude, misvormde kapsels. Bij Ulota blijven ze wel 1 of 2 jaar op het polletje staan. Rijpe kapsels zijn microscopisch eenduidig te determineren aan de hand van het peristoom. Ulota crispa heeft een stevig, smal driehoekig, hyalien endostoom, met aan de binnenzijde een (vrijwel) glad oppervlak. De 8 paar exostoomtanden zijn regelmatig teruggekromd. De cellen aan de buitenzijde van de exostoomtanden hebben een hol (concaaf), fijn-papilleus oppervlak. Ulota bruchii heeft een fragiel, lijnvormig, ondoorzichtig endostoom, met aan de binnenzijde een verticaal gestreept of papilleus oppervlak. De 16 exostoomtanden staan vaak los van elkaar en zijn onregelmatig teruggekromd. De buitenzijde van de cellen van de exostoomtanden zijn bol (convex) en netvormig gestreept.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: schors
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website