Gewoon parelmos

Weissia controversa var. controversa


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Binnen Weissia controversa (Gewoon parelmos) worden momenteel twee variëteiten onderscheiden: var. controversa en var. crispata. Vroeger werden deze variëteiten als aparte soorten gezien en dit verklaart waarom de databank slechts weinig opgaven van W. controversa s.l. bevat. Een apart kaartje van Weissia controversa s.l. is dan ook niet zinvol. W. controversa var. controversa groeit op open lemige grond. De soort is zowel te vinden op vrij droge hellingen en op dijken, maar ook op vlakke, wisselvochtige verdichte bodem naast paden. Een karakteristiek biotoop vormt de onderzijde van grote graspollen langs taluds en steilkantjes (ook buitenbochten van beken) waar var. controversa op droge kruimelige grond groeit. De verspreiding van W. controversa var. controversa laat enkele kernen zien: Zuid-Limburg, de Liemers en zuidelijke IJsselvallei, de duinen bij Haarlem, en in Noord-Brabant tussen 's Hertogenbosch en Eindhoven. Voorts zijn er verspreide vondsten in het Pleistoceen en rivierengebied. De meeste van deze verspreide vondsten dateren opvallend genoeg van voor 1980. De variëteit controversa onderscheidt zich van variëteit crispata met name door de oranjerode kapselmond en de goed ontwikkelde rood- tot geelbruine peristoomtanden.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: op allerlei bodems
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website