Parkiepenmos

Zygodon rupestris


© Kim Lotterman

Ecologie & verspreiding
Zygodon rupestris lijkt een voorkeur te hebben voor relatief warme standplaatsen, in parkachtige, beschut liggende, maar wel open, zonnige bostypes. De soort is vooral gevonden op Populier, Vlier en Wilg. In Europa heeft Z. rupestris een meer zuidelijke verspreiding dan de meeste andere soorten van het geslacht. Tot in de jaren zeventig van de 20ste eeuw was het determineren van Zygodon-soorten in Nederland overzichtelijk. Je had maar één soort: Zygodon viridissimus. De vroegere 'var. rupestris' wordt nu, in navolging van de ons omringende landen, op soortniveau onderscheiden. Deze lijkt momenteel behoorlijk toe te nemen. Vrijwel alle vondsten zijn van na 1980. Bij de revisie van oude collecties voor de bladmosflora (Touw & Rubers, 1989) is Z. rupestris (toen onderscheiden als variëteit) vrijwel niet boven water gekomen. Duidt de toename op een warmer wordend Nederland? De soort is microscopisch goed te herkennen aan de niet gedeelde cellen van de broedkorrels. Wie formuleert betrouwbare veldkenmerken?
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: schors
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website