Zygodon viridissimus var. stirtonii


Ecologie & verspreiding
Planten van Zygodon viridissimus met bladen met een uittredende nerf worden gerekend tot var. stirtonii. Deze variëteit is tot dusver vooral in de duinstreek gevonden. De verspreiding is waarschijnlijk nog onvoldoende bekend, maar lijkt wel samen te vallen met die van var. viridissimus. Van diverse oudere vondsten in vooral Zeeland bestaan geen recente opgaven. Is var. stirtonii hier verdwenen? Hopelijk zien we kans de komende jaren betere kaartjes van deze variëteit van Zygodon viridissimus te verkrijgen. Over de status van het taxon bestaat nog geen concensus in Europa. Behouden de planten hun kenmerken als ze getransplanteerd worden in een nabije populatie van var. viridissimus? Of worden de kenmerken door het milieu bepaald?
Groep: Bladmossen
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: steen en schors
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website