Purper schorpioenmos

Scorpidium revolvens


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Scorpidium revolvens s.s. komt in West-Europa met name voor in zwak zure kwelveentjes in noordelijke en montane streken. In het laagland op onze breedtegraad is de soort zeldzaam. Purper schorpioenmos werd pas in 1944 voor Nederland ontdekt en wel in het hellingbronveentje van de Mosbeek bij Ootmarsum, waar de soort in 1951 nog rijkelijk stond. In 1946 volgde een tweede vondst in een hellingbronveentje op de Brunsummerheide bij Heerlen. Op geen van beide locaties is de soort recent meer aangetroffen. Bij revisie doken nog enkele oude locaties in de Pleistocene streken op. Recente vondsten zijn echter niet meer gemeld, zodat de soort als verdwenen moet gelden. Aan het einde van de 20ste eeuw heerste een tijdlang verwarring doordat Scorpidium revolvens s.s. vanwege de geringe verschillen niet apart werd onderscheiden naast Scorpidium cossonii maar met deze soort werd samengenomen onder de naam Scorpidium revolvens s.l.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website