Geplooid sikkelmos

Sanionia uncinata


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Sanionia uncinata is vooral te vinden in habitats met een hoge luchtvochtigheid, zoals wilgenbroekbos. Sanionia groeit evenwel in een scala aan uiteenlopende biotopen, zowel terrestrisch als epifytisch. In de duinen groeit Sanionia zowel op droge noordhellingen als op meer vochtige standplaatsen, zoals kruipwilgstruweel. De soort wordt tegenwoordig veel meer epifytisch, en dan met name op Wilg, dan terrestrisch aangetroffen. Vanaf 1980 lijkt er sprake te zijn van een toename van Sanionia. Dit kan echter ook de intensievere inventarisaties weerspiegelen en dus schijn zijn. Sanionia is in het veld meestal al gemakkelijk herkenbaar: goudgeel, mooi geveerd, sterk sikkelvormig gekromde, geplooide blaadjes, een duidelijke nerf en dikwijls kapsels.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Geen
Substraatvoorkeur: schors, steen en bodem
Controle: veldwaarneming
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website