Ongenerfd eendagsmos

Ephemerum serratum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
De beide variëteiten van Ephemerum serratum komen in elkaar nauwelijks overlappende milieus voor. Over het algemeen wordt bij opgaven van Ephemerum serratum wel aangegeven of het var. serratum dan wel var. minutissimum betreft. Om de variëteiten van elkaar te onderscheiden zijn de kenmerken van de rijpe sporen het meest betrouwbaar. Waarschijnlijk juist omdat deze niet altijd voorhanden zijn bevat het verspreidingskaartje van Ephemerum serratum s.l. toch nog een aantal atlasblokken die op de kaartjes van var. minutissimum en var. serratum niet terug te vinden zijn. Het verspreidingspatroon van beide variëteiten verandert hierdoor echter niet. Indien er in het verleden nog materiaal verzameld is waarvan de variëteit niet is doorgegeven terwijl nauwkeurige determinatie wel mogelijk is, is het gewenst de correcte variëteit alsnog door te geven.
Familie: Ephemeraceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website