Pluchemos

Homomallium incurvatum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Homomallium incurvatum is een soort van vrij droge kalksteen, meestal op beschutte, maar niet te zwaar beschaduwde plaatsen. Er is slechts één vondst bekend, uit 1872 op beschaduwde tufkrijt in Zuid-Limburg en vandaar uit ook op een boomvoet. De soort heeft een vooral boreaal-montane verspreiding en is ook in aangrenzend België zeldzaam. Het is een klein en onopvallend slaapmos. Niet uitgesloten is dan ook dat een systematische inventarisatie van de Zuid-Limburgse kalkrotsen een nieuwe vondst oplevert.
Familie: Hypnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Substraatvoorkeur: steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website