Dwerghaarmuts

Orthotrichum pumilum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Orthotrichum pumilum groeit op bomen met een rijke schors, zowel op vrijstaande bomen als in open bossen. Tot enkele decennia geleden was Orthotrichum pumilum zeer zeldzaam. De laatste jaren wordt de soort vaker gevonden, maar op de meeste vindplaatsen gaat het toch slechts om een enkel polletje op een enkele boom. Lokale populaties worden bijna nergens gevormd. Het kaartje geeft vooral de verspreiding weer van de 'schimperi'-vorm: zeer kleine planten, met nauwelijks overdekte huidmondjes, breed lancetvormige bladen, grote bladcellen en glasspitsjes aan de bladtoppen. Ook de 'pumilum s.s.-vorm', met een groter formaat, sterker overdekte huidmondjes, smallere bladen en kleinere bladcellen, lijkt in Nederland voor te komen. Het onderscheid van zulke planten met O. pallens is vaak erg lastig. Een grondige revisie op basis van morfologische, maar ook genetische kenmerken van het complex van taxa rond O. schimperi, O. pumilum en O. pallens en talloze buitenlandse taxa is gewenst.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: schors
Controle: microscopische determinatie
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website