Stompe bisschopsmuts

Racomitrium heterostichum var. obtusum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Racomitrium heterostichum var. obtusum is in ons land slechts bekend van Drentse hunebedden. Masselink & van Zanten (1976) meldden dat op de hunebedden soms gemengde vegetaties met var. heterostichum voorkwamen maar dat beide taxa niet door overgangen waren verbonden. In 2005 werd var. obtusum op zeven hunebedden aangetroffen, soms in gezelschap van var. heterostichum. Touw & Rubers (1989) erkenden deze variëteit niet en beschouwden het als synoniem van R. heterostichum. Om deze reden staan er ook geen opgaven van voor 1980 in het verspreidingskaartje. Dit illustreert de noodzaak van een nieuwe revisie van al het oudere materiaal van R. heterostichum. Frisvoll (1988) geeft diverse belangrijke verschillen tussen de taxa: de planten van var. obtusum zijn olijfgroen en die van var. heterostichum grijsgroen. Var. obtusum heeft een glashaarloze afgeronde top, soms een korte niet afgeplatte glashaar terwijl var. heterostichum vrijwel altijd lange, afgeplatte en langs de randen aflopende glasharen heeft. Var. obtusum heeft een over de gehele lengte breed omgevouwen bladranden terwijl bij var. heterostichum de bladranden smal omgevouwen zijn en de lamina bovenaan vlak is. Deze variëteit wordt ook wel als aparte soort opgevat: Racomitrium obtusum (Brid.) Brid. met als Nederlandse naam Stompe bisschopsmuts.
Familie: Grimmiaceae
Groep: Bladmossen
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op zure steen
Substraatvoorkeur: steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website