Daksterretje

Syntrichia ruralis var. ruralis


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
De variëteit ruralis van Syntrichia ruralis werd vroeger vooral op daken van riet en stro en op rivierduintjes gevonden. Tegenwoordig betreffen de waarnemingen van var. ruralis voornamelijk basenrijke voedselrijke muren, daken en rotsen, soms stenige en zandige grond of ruwe schors. Syntrichia ruralis var. ruralis komt in een groot deel van Nederland voor, maar is overal zeldzaam. Het aantal vondsten van Syntrichia ruralis var. ruralis neemt niet duidelijk toe of af. Helaas is deze variëteit moeilijk herkenbaar. Mogelijk gaan er onder meldingen van Syntrichia ruralis var. arenicola vondsten van var. ruralis schuil. Wellicht leidt een betere herkenbaarheid van Syntrichia ruralis var. ruralis tot meer vondsten en een betere beschrijving van de habitat van deze variëteit. Syntrichia ruralis var. ruralis lijkt qua grootte en kleur veel op Syntrichia ruralis var. arenicola, maar is daarvan te onderscheiden door de vrijwel evenwijdige zijranden van de topbladen, de niet of nauwelijks toegespitste bladtop en doordat de bladtop niet of nauwelijks afloopt op de gestekelde -maar niet grof getande- glashaar.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: gruis en steen
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website