Kalkvedermos

Fissidens dubius


© Koos van der Vaart

Ecologie & verspreiding
Fissidens dubius groeit in geelgroene tot groene, vaak bruin aangelopen zoden op kalkrijke grond op duinhellingen, in kalkgraslanden en op kalkrijk gesteente. Het komt op natuurlijke standplaatsen voor in de kalkrijke kustduinen, het heuvelland van Zuid-Limburg en rond Willinks Weust bij Winterswijk. In de rest van het land zijn na 1980 ruim 15 nieuwe vindplaatsen bekend geworden van beton en baksteen op begraafplaatsen, bruggetjes, bunkers e.d. Ook op de beschoeiing van het Wilhelminakanaal is de soort gevonden. Van Fissidens dubius worden twee variëteiten onderscheiden: var. dubius en var. mucronatus. Helaas is in opgaven van Fissidens dubius s.l. vaak niet opgegeven om welke variëteit het gaat. De verspreidingskaart laat dan ook veel meer stippen zien dan de kaarten van de afzonderlijke variëteiten. Het verschil in standplaats tussen de variëteiten is minder scherp dan gedacht (Touw & Rubers). In feite heeft var. mucronatus een bredere range in biotopen dan var. dubius. We vragen iedereen dringend om herbariummateriaal indien niet al gebeurd alsnog op variëteit te determineren en het resultaat door te geven. Vrijwel alle vondsten buiten Zuid-Limburg zullen waarschijnlijk betrekking hebben op var. mucronatus.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: gruis en steen
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website