Klein duinsterretje

Syntrichia ruralis var. calcicola


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
De variëteit calcicola van Syntrichia ruralis komt meer in het binnenland voor en minder in de duinen. Anders dan var. arenicola, waarmee het overigens vaak samen groeit, groeit het meer op enigszins vastgelegd zand. Het wordt meer gevonden op zonnige en stenige of zandige grond en op basenrijke rotsen, muren, daken en bomen. Sinds 1980 wordt deze variëteit beduidend meer gevonden, mogelijk vooral als gevolg van intensievere inventarisaties. In vrijwel alle slecht tot matig onderzochte atlasblokken zijn nieuwe groeiplaatsen van var. calcicola te verwachten. Syntrichia ruralis var. calcicola is gemiddeld half zo groot als Syntrichia ruralis var. arenicola. Het is daarvan te onderscheiden door de donkergroene bladkleur en de haakse hoek die de gestekelde glashaar met de onderzijde van de bladschijf maakt. De grootste bladbreedte ligt op of boven het midden van het blad. De nerf is vaak rood gekleurd.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: gruis en steen
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website