Rozetsterretje

Tortula vahliana


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Ecologie
Tortula vahliana is een typerende soort van warme plekken op löss. Maar in tegenstelling tot onder andere Pterygoneurum groeit T. vahliana op beschutte en dikwijls beschaduwde plaatsen met voldoende vochttoevoer uit de bodem, bijvoorbeeld aan de voet van steilwandjes onder de beschutting van grassen en kruiden. Tot de begeleidende soorten behoren Barbula unguiculata, Bryum dichotomum, B. rubens, Didymodon vinealis, D. luridus, Fissidens taxifolius, Phascum cuspidatum, Tortula lanceola en T. truncata. Het etiket van de enige Nederlandse collectie geeft geen informatie over de groeiplaats.

Verspreiding
T. vahliana werd in 1887 eenmaal door C.M. van der Sande Lacoste te Vliek bij Meerssen gevonden. De opgave uit Ede (2012) betreft aangevoerde planten.
In België is de soort zeer zeldzaam in het Brabants district waar zij tussen 1995 en 2000 op vijf plaatsen gevonden werd (Andriessen et al., 2002). Ook uit Duitsland is de soort nog niet zo lang bekend. De meeste vondsten zijn gedaan in het Rijndal onder Mainz en in de omgeving van de Kaiserstuhl in Baden-Würtemberg. De dichtstbijzijnde vondst ligt in het dal van de Ahr onder Keulen. In Engeland is de soort zeldzaam in het zuiden van het land.

Summary
There is only one record of Tortula vahliana in the Netherlands from the second halve of the nineteenth century in Zuid-Limburg.


Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Substraatvoorkeur: klei en leem
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website