Gekroesd parelmos

Weissia controversa var. crispata


Ecologie & verspreiding
Deze variëteit van Weissia controversa (Gewoon parelmos) werd vroeger als aparte soort gezien: Weissia fallax (Limburgs parelmos). Weissia controversa var. crispata groeit op open droge grond in kalkgraslanden. Var. crispata is zeer zeldzaam in de Zuid-Limburgse kalkgraslanden. Er is één oude vondst (1859) daarbuiten bekend: Winterswijk. In de kalkgebieden van Midden- en Zuid-Europa komt de plant meer voor. In het Belgische Maasgebied is de soort vrij zeldzaam. Behalve door de brede nerf onderscheidt var. crispata zich met name van var. controversa door het rudimentaire bleke peristoom dat nauwelijks boven de kapselmond uitsteekt. Bij var. controversa is het peristoom goed ontwikkeld. Ook is de kapselmond niet afwijkend gekleurd. Door het vrijwel ontbreken van het peristoom is verwisseling met W. brachycarpa denkbaar (zie aldaar).
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: op allerlei bodems
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website