Gegroefd hondstandmos

Cynodontium polycarpon


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Cynodontium polycarpon is een boreaal-montane soort die in het buitenland meestal op steen wordt aangetroffen, in Nederland echter veelal op bomen. Cynodontium polycarpon is pas sinds de tachtiger jaren uit Nederland bekend. De spaarzame vondsten komen van bomen met een oude en verzuurde schors, staande in of langs de rand van bossen met een hoge luchtvochtigheid. Mogelijk is Cynodontium polycarpon behalve in het zuiden ook elders in ons land wel aan te treffen. Zoeken naar vreemde Dicranum- of Dicranoweisia-achtige mossen is hierbij een hulpmiddel. Rijpe sporenkapsels zijn veelal in het voorjaar aanwezig. Op grond van kenmerken van het kapsel en de perigoniumbladen worden twee variëteiten onderscheiden, namelijk var. strumiferum en var. polycarpon. Aan een collectie uit Midden-Brabant (atlasblok 44-52) werd één oud kapsel met een struma gevonden waarvan de perigoniumbladen afgerond waren. Dit betreft de var. strumiferum. Aan de overige vondsten werden alleen jonge sporofyten of gametoecia aangetroffen. Op grond van de spitsere perigoniumbladen en enkele andere subtiele morfologische verschillen werden deze planten tot de var. polycarpon gerekend.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: steen en schors
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website