Priembladmos

Dicranodontium denudatum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Dicranodontium denudatum kan worden gevonden in bossen op de stamvoeten van Berk en Eik, dood hout en oude zaagvlakken. Het is een montane soort met slechts enkele vindplaatsen in het laagland, zoals het plateau van Vaals waar het in 1979 voor het eerst in Nederland werd gevonden. Recent werd het in hetzelfde atlasblok in en rond het Vijlenerbos op meerdere plaatsen, lokaal zelfs talrijk, teruggevonden. Daarnaast zijn in 2002 en 2003 kleine vindplaatsen ontdekt op dood hout op de Zuidoost-Veluwe bij Beekbergen en Dieren. Alle vindplaatsen betreffen oud bos met een jaarlijks neerslagoverschot van meer dan 320 mm. Het is niet uitgesloten dat het op de Veluwe om recente vestigingen gaat. Vermoedelijk zijn er zowel op het vuursteeneluvium in Zuid-Limburg als op de Veluwe nog wel enkele bossen waar Dicranodontium denudatum te vinden is. Verwarring is goed mogelijk met vormen van Campylopus flexuosus en C. pyriformis. Met de loep zijn op de stengel van Priembladmos altijd littekens zichtbaar van afgevallen blaadjes (vandaar 'denudaat'): een uniek kenmerk.
Familie: Leucobryaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: schors en hout
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website