IJl dikkopmos

Brachythecium oedipodium


© Henk Greven

Ecologie & verspreiding
Brachythecium oedipodium groeit op dode boomstronken en zuur strooisel van bij voorkeur naaldbomen. Het komt vooral voor in sparrenbossen op de Pleistocene zandgronden en in de bossen op de zandgronden aan de randen van de IJsselmeerpolders. De soort is verder bekend uit het Vijlnerbos in Zuid-Limburg. Omdat Brachythecium oedipodium pas in 1982 in Nederland is herkend en voor die tijd niet van Brachythecium rutabulum werd onderscheiden, is de toename waarschijnlijk minder sterk dan de kaart suggereert, maar heidebebossing maakt forse uitbreiding sinds de vorige eeuw waarschijnlijk. Mogelijk profiteert de soort van de toegenomen stikstofdepositie, gezien het veel voorkomen in streken met een hoog depositieniveau. Het ontbreken in de duinen is opvallend, maar hangt mogelijk samen met het feit dat de soort in Nederland de westgrens van haar areaal bereikt. Gericht zoeken in sparrenbossen in de duinen moet uitwijzen of de soort hier echt ontbreekt.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: schors, steen en bodem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website