Recht visgraatjesmos

Distichium capillaceum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Distichium capillaceum is slechts tweemaal waargenomen. Fraai ontwikkelde populaties van Distichium capillaceum zijn in 1998 gevonden op het ontzilte zeezand van een in de jaren 70 van de 20ste eeuw ingedijkte kwelder nabij de Eemshaven. Het betreft hier dezelfde locatie als waar tegelijkertijd ook Distichium inclinatum is gevonden. Helaas werden beide soorten in 2006 hier niet meer aangetroffen. Hoewel de begroeiing met Duindoorn en Kruipwilg veel dichter was geworden waren er nog voldoende open plekken waar de soorten nog hadden kunnen groeien. De andere vondst van deze soort is gedaan op een met een dun laagje humeus zand bedekte beschaduwde betonnen bunker bij Arcen. De soort groeide hier in 1982 samen met o.a. Bryoerythrophyllum recurvirostre, Encalypta streptocarpa en Fissidens dubius var. dubius. De meeste kans op het nog eens aantreffen van deze arctisch-boreaal-montane soort is wellicht in zandige bosgreppels met veel schelpresten.
Familie: Distichiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Geen
Substraatvoorkeur: schors, steen en bodem
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website