Klein klauwtjesmos

Hypnum pallescens


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Hypnum pallescens is een soort van zure schors en hout op luchtvochtige plaatsen in bossen. De soort is voor het eerst gevonden in Lheebroek in 1958 en sindsdien is het aantal vondsten gestaag toegenomen. Klein klauwtjesmos is een subcontinentale soort die hier de westgrens van zijn areaal bereikt. In die zin is het beperkt zijn van de soort tot het oostelijk deel van ons land geen verrassing. De optredende uitbreiding heeft de soort gemeen met andere meer continentale bossoorten als bijvoorbeeld Eurhynchium angustirete. De soort wordt gemakkelijk over het hoofd gezien temidden van de variabele Hypnum cupressiforme en H. andoi. Gericht zoeken naar deze soort bij inventarisaties levert waarschijnlijk meer vondsten op.
Familie: Hypnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: schors
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website