Spatsnavelmos

Rhynchostegiella teneriffae


Ecologie & verspreiding
Rhynchostegiella teneriffae groeit normaal op stenen in de spatzone langs kleine beekjes. In Nederland heeft deze soort een plekje gevonden langs de westkant van het IJsselmeer op beton en op grote keien in de spatzone langs het water, waar de golfslag behoorlijk te keer kan gaan. De soort is hier aan het eind van de 20ste eeuw gevonden op drie plaatsen. Spatsnavelmos is verreweg de zeldzaamste van onze drie soorten Rhynchostegiella. De soort groeit minder verborgen en staat meer bloot aan de golfslag, maar is door de geringe grootte en de gelijkenis in het veld met Rhynchostegiella curviseta moeilijk te vinden. Zonder gerichte inventarisaties elders langs het IJsselmeer is het dan ook moeilijk te zeggen of de soort niet meer voorkomt dan het huidige verspreidingsbeeld suggereert.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Stenige oever
Substraatvoorkeur: steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website