Geveerd haakmos

Rhytidiadelphus subpinnatus


© Laurens Sparrius

Ecologie & verspreiding
Rhytidiadelphus subpinnatus groeit bij voorkeur op grazige plekken in open bossen. Deze meer noordelijke en montane soort werd in 1982 gevonden in een jonge loofbosaanplant in het Abbert in Oostelijk Flevoland. De soort is hier recent niet terug gevonden. Het betreft hier een onbestendig voorkomen buiten het eigenlijke areaal van deze soort. Het is mogelijk dat het koele microklimaat in dergelijke dichte jonge aanplanten aanleiding was voor de vestiging van deze soort, maar het is tot nu toe bij deze vondst gebleven. Wellicht levert gericht zoeken in jonge loofbosaanplant op vochtige bodem op andere locaties nog een nieuwe vondst van deze soort op. Geveerd haakmos kan gemakkelijk verward worden met Rhytidiadelphus squarrosus of R. loreus. Zorgvuldige microscopische determinatie is dan ook altijd nodig.
Familie: Hylocomiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: grof strooisel
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website