Kalkmuisjesmos

Grimmia tergestina


© Henk Greven

Ecologie & verspreiding

Ecologie
Grimmia tergestina is een warmteminnende soort van basisch gesteente. Het mos groeit in dichte matjes en kan alleen worden verward met Grimmia laevigata.

Verspreiding
In 1990 werd G. tergestina aangetroffen op het dak van een betonnen bunker in polder De Biesbosch (Greven 1991).  Inmiddels is G. tergestina op nog twee plaatsen in ons land gevonden, o.a. in 1994 op een eternieten dak van een oude schuur nabij Meppel. De schuur is afgebroken, waarmee deze locatie is verdwenen. Anno 2012 zijn er geen groeiplaatsen meer bekend, zodat de soort voor ons land als verdwenen moet worden beschouwd.

Grimmia tergestina komt voor in Europa, Afrika en midden en Zuid Amerika. In Europa ligt zijn verspreidingsgebied hoofdzakelijk in het zuiden en in het oosten maar de soort lijkt zich naar het westen uit te breiden. Het is niet onmogelijk dat de uitbreiding van dit mos naar West-Europa verband houdt met klimaatverandering. In 1966 is G. tergestina voor het eerst verzameld (maar niet herkend) in Schotland en in 1982 werd hij gevonden in België.


Summary
Grimmia tergestina is a thermophyllous species from sunny basic rock. In Europe, its main distribution is in central en Mediterranean regions, but in the past decades, the species has extended its area to western Europe, where it was found in Belgium, The Netherlands, and in Scotland. In The Netherlands, the first records of the species were in 1990, growing on the roof of a concrete bunker and in 1994, on a weathered asbestos roof of a barn

Familie: Grimmiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Pioniers op baserijke steen
Substraatvoorkeur: steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website