Getand knikmos

Bryum provinciale


© Niko Buiten

Ecologie & verspreiding
Bryum provinciale is een recente mediterraan-atlantische aanwinst voor de mosflora van de duinen. De eerste vondst dateert van 1989 waarna in korte tijd vele vindplaatsen werden ontdekt in het Hollandse deel van het Renodunaal district en op Texel. In 1996 is het ook gevonden in de Middelduinen op Goeree. Getand knikmos groeit in dichte zoden in kalkrijke pioniervegetaties op vlakke minerale bodem, samen met winterannuellen en mossen als Syntrichia ruralis, Ditrichum flexicaule en Tortella flavovirens. In kalkrijke noordhellingen komet het samen met o.a. Bryoerythrophyllum en Encalypta streptocarpa voor. Waarschijnlijk is het huidige areaal ontstaan uit enkele onafhankelijke vestigingen uit sporen en heeft een verdichting plaatsgevonden door vegetatieve verspreiding. Er zijn alleen vrouwelijke populaties vastgesteld. De soort onderscheidt zich van de verwante B. capillare door een opvallende rozetvorming en vooral door de ongezoomde bladrand die in de bovenste helft sterk is getand. In tuberkenmerken komen beide soorten overeen. De meeste Europese flora's en de recente Europese mossenchecklist beschouwen, anders dan in Nederland, B. provinciale als jonger synoniem van B. canariense Brid.
Familie: Bryaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: grof zand en gruis
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website