Bergmuisjesmos

Grimmia montana


© Henk Greven

Ecologie & verspreiding
Ecologie
Grimmia montana is tweehuizig en groeit in droge toestand in zwarte kussentjes op allerlei typen zuur gesteente.

Verspreiding
In Nederland werd Grimmia montana in 1993 aangetroffen in Drenthe op een hunebed bij Drouwen. Tijdens een inventarisatie in 2000 was hij daar nog aanwezig, maar bij een inventarisatie in 2005 werd hij hier niet meer teruggevonden. In 2013 werd de soort door Jan Pellicaan gevonden aan de zuidrand van de Veluwe op een staande grafsteen in het bos. Grimmia montana komt voor in de meeste Europese landen maar is met uitzondering van Portugal vrijwel nergens algemeen. Buiten Europa komt G. montana voor in Afrika, Azië en Noord-Amerika.

Summary
The dioicous Grimmia montana is widely spread in Europa, Africa, Asia and North America. In The Netherlands, G. montana was found in 1993 on a hunebed (big granitic boulder) in the province of Drente, however during an inventory in 2005, the species was not found again. In 2013 the species was found on a tombstone in a forest.


Familie: Grimmiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Pioniers op zure steen
Substraatvoorkeur: steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website