Stergranietmos

Hedwigia stellata


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Het voorkomen van Hedwigia stellata is vrijwel beperkt tot de hunebedden. De soort groeit daar op de bovenkant van dekstenen en verdraagt geen overschaduwing, waardoor ze nogal kwetsbaar is. In 1939 kwam Stergranietmos op 19 hunebedden voor, in 1968 op 7, in 1983 op 3, in 2000 nog slechts op 2, en in 2005 nog slechts op één hunebed. Het ging in 2005 nog slechts om drie kleine plukjes, overigens wel met enkele bij deze soort in Nederland zeer zelden aangetroffen kapsels. De achteruitgang van H. stellata staat niet alleen, datzelfde geldt voor enkele andere typische hunebedmossen. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk vooral de toegenomen beschaduwing. Buiten de hunebedden is H. stellata eenmaal aangetroffen op de tak van een (omgezaagde) Wilg, een zeer afwijkende standplaats dus. Alle opgaven van Hedwigia ciliata in Touw & Rubers behoren volgens de huidige taxonomische opvattingen tot H. stellata.
Familie: Hedwigiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op zure steen
Substraatvoorkeur: steen
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website