Gele haarmuts

Orthotrichum hispanicum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Ecologie
Orthotrichum hispanicum is in 2000 gevonden op de schuine stam van een Acer pseudoplatanus in een gemengd bosperceel met Acer en Fraxinus. Directe begeleiders zijn niet genoteerd. Op bomen in de buurt groeiden als bijzonderheden o.a. Cryphaea heteromalla en Orthotrichum alpestre (zie ook aldaar). In 2012 volgde een vondst op een eik. In Mediterrane bergstreken wordt deze Orthotrichum vooral op oude Buxus-struiken aangetroffen.

Verspreiding
De eerste vondst van Orthotrichum hispanicum was in 2000 in het Horsterwold bij Zeewolde. Bij een bezoek aan hetzelfde bosperceel in 2002 kon de soort, waarvan de exacte vindplaats niet opgetekend was, niet worden teruggevonden. In 2012 is de soort gevonden op een eik in de Stippelberg (Brabant). Orthotrichum hispanicum is pas in 2000 als nieuwe soort beschreven (Lara et al. 2000). De precieze verspreiding is nog niet volledig duidelijk. Zij lijkt vooral voor te komen in landen rond de Middellandse Zee (Spanje, Frankrijk, Griekenland) en is recentelijk ook opgegeven voor Turkije en India (Garilleti et al. 2009). In de ons omringende landen België, Duitsland en Engeland is de soort nog niet gevonden.

Summary
Orthotrichum hispanicum was found 2 times in the Netherlands: in 2000 in the the Horsterwold forest near Zeewolde on a stem of Acer pseudoplatanus and in 2012 on Quercus in the Southern part of the Netherlands.

Groep: Bladmossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: schors
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website