Beekhaarmuts

Orthotrichum rivulare


Ecologie & verspreiding
Ecologie
De Beekhaarmuts is één van de weinige Haarmutsen die op periodiek overstroomde standplaatsen voorkomen. In de ons omringende landen is zij vooral te vinden langs beek- en rivieroevers, op enigszins beslibde boomwortels, boomvoeten en stenen omstreeks het hoogwaterniveau. Minder vaak groeit de soort ook wel hoger op de stammen langs beken. Soorten waarmee zij daar vaak voorkomt zijn ondermeer Cinclidotus fontinaloides, Orthotrichum cupulatum, O. sprucei, O. diaphanum, Leskea polycarpa, Didymodon sinuosus en Syntrichia latifolia. De enige groeiplaats in Nederland wijkt nogal af. In Flevoland werd O. rivulare ruim 1 meter hoog gevonden op de stam van een Populus X canadensis (cv. ‘Zeelandica’, ca. 25 jaar oud) in een relatief droge aanplant, met nergens oppervlaktewater in de nabijheid! Als begeleidende soorten werden Hypnum cupressiforme en hogerop Orthotrichum affine en Cryphaea heteromalla genoteerd.

Verspreiding
Orthotrichum rivulare is eenmaal gevonden in 2002 in het Horsterwold bij Zeewolde. Eerdere opgaven van deze soort uit Nederland hadden betrekking op andere soorten (Touw & Rubers 1989). Bij het verzamelen is per ongeluk het hele polletje meegekomen van de boomstam. Het is daarom onwaarschijnlijk dat de soort er nog staat. Meer recente vondsten ontbreken. De Beekhaarmuts heeft een submediterrane-subatlantische verspreiding en komt behalve in Europa ook in N-Amerika voor. De Nederlandse vindplaats is vermoedelijk een van de noordelijkste op het Europese continent.

Summary
Orthotrichum rivulare was collected once in 2002 on a poplar tree in a dry plantation in the Horsterwold forest near Zeewolde.


Groep: Bladmossen
Status: Nieuw gevonden sinds 2000
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: steen en schors
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website