Gapende haarmuts

Orthotrichum shawii


Ecologie & verspreiding
Ecologie
Bij Zeewolde is O. shawii gevonden op twee Populieren in een bosrestant van zeven Populieren in een nieuwe, jonge aanplant van Eik en Beuk. Dit bosje herbergde vele bijzondere soorten: behalve O. shawii groeiden hier o.a. O. obtusifolium, O. acuminatum, O. stramineum, O. tenellum, O. striatum, O. pulchellum, O. anomalum, Zygodon conoideus, Syntrichia laevipila, Cryphaea heteromalla en Metzgeria furcata! Van deze rijkdom was in 2011 niets meer over. Door successie en door beschaduwing door de hoge nieuwe aanplant konden slechts soorten als Brachythecium rutabulum, Hypnum cupressiforme en Amblystegium serpens worden teruggevonden. Bij Drachten is O. shawii verzameld op een tak van een Salix cinerea in een wilgenbroekbos.

Verspreiding
De status van Orthotrichum shawii is lange tijd onduidelijk geweest. Het taxon werd zelden gevonden en werd beschouwd als een synomiem van O. striatum. Intensief onderzoek aan epifyten in Zuid-Europa heeft echter aan het licht gebracht dat O. shawii een ‘goede’ soort is en aldaar niet zeldzaam voorkomt (Mazimpaka et al., 2000). In Nederland is de Gapende haarmuts voor het eerst gevonden in 2000 in het Horsterwold nabij Zeewolde. In 2002 werd hier vlakbij een tweede populatie ontdekt. Daarna is in 2006 zeer karig materiaal verzameld bij Ureterp bij Drachten. Op de locatie bij Zeewolde is de soort met zekerheid verdwenen. Orthotrichum shawii heeft zich vermoedelijk door verspreiding over lange afstand vanuit Zuid-Europa in Nederland kunnen vestigen, mogelijk begunstigd door een warmer wordend klimaat.

Summary
The Mediterranean Orthotrichum shawii was found on two locations, in 2000 and 2002 on Populus near Zeewolde and in 2006 on Salix near Drachten.


Groep: Bladmossen
Status: Nieuw gevonden sinds 2000
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: schors
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website