Schorsdekmos

Sematophyllum substrumulosum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Sematophyllum substrumulosum is een soort van neutrale tot zwak zure schors en dood hout op luchtvochtige plaatsen. Ze groeit vooral op liggende stammen, stamvoeten of horizontale takken laag bij de grond. In onze streken lijken Lophocolea heterophylla en Hypnum cupressiforme de belangrijkste begeleiders. Lange tijd was Schorsdekmos in West-Europa beschouwd als soort met een zuid-atlantische verspreiding, maar recent is de soort gevonden in België, Engeland, Ierland en dus ook in Nederland. Bij ons is de soort op drie plaatsen aangetroffen, verspreid over het land. De eerste vondst was in 2000. In Groot-Brittannië kwam de soort naar nu blijkt al langer voor, maar is pas recent als zodanig herkend. In het veld ziet Sematophyllum er uit als een kleine smalbladige Rhynchostegium confertum of als Pylaisia polyantha, maar is door de kleine kortgesteelde horizontale kapsels met lange snavels hiervan te onderscheiden. Het is te verwachten dat deze soort meer zal opduiken nu ze meer onder de aandacht is gebracht.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: schors
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website