Bosklauwtjesmos

Hypnum andoi


© Maarten Mandos

Ecologie & verspreiding
Hypnum andoi is een soort van zure schors en hout, met een voorkeur voor dikke stammen op luchtvochtige plaatsen in grotere bossen. De soort is plaatselijk algemeen in oude bossen op de Pleistocene zandgronden, meestal op Beuk en Eik. In de Flevopolders komt de soort ook voor in grote bossen op oude dikke Populieren met een wat verzurende schors. Bosklauwtjesmos is pas recent als soort onderscheiden in Nederland. In het verleden werd ze soms als var. mamillatum of var. filiforme onder Gewoon klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme) onderscheiden, maar onder deze laatste variëteit werden ook andere vormen soms meegenomen. Een revisie van oud materiaal is dan ook nodig om de verspreiding in het verleden te reconstrueren en om te kunnen vaststellen of deze soort is toegenomen dankzij het ouder worden van het Nederlandse bos en de afname van de verzuring.
Familie: Hypnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: schors
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website