Gebogen achterlichtmos

Schistidium apocarpum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Schistidium apocarpum is waarschijnlijk zeldzaam en komt ondermeer voor op basalt van steenglooiingen langs de grote rivieren. Vrijwel al het Nederlands herbariummateriaal dat vroeger als Schistidium apocarpum werd gedetermineerd is S. crassipilum, de meest algemeen voorkomende Schistidium in ons land. Hoe zeldzaam S. apocarpum langs de grote rivieren is, zal de toekomst uitwijzen. Bij het Leekstermeer is S. apocarpum op beton aangetroffen, wat aangeeft dat het ook buiten de rivieren mogelijk is deze soort te vinden. Tot recent werd Schistidium apocarpum als een extreem variabele soort beschouwd. Blom (1996) publiceerde een gedegen revisie van het Schistidium apocarpum-complex dat hij opdeelde in een groot aantal soorten. In ons land zijn op dit moment drie soorten uit dit complex bekend: S. apocarpum, S. crassipilum en S. elegantulum. Dit aantal zal in de toekomst zeker nog hoger worden. Gebogen achterlichtmos wordt, zoals de naam al aangeeft, gekenmerkt door licht naar één zijde gebogen blaadjes. De bladranden zijn smal omgebogen tot vlak bij de top. De cellen van de kapselwand zijn ongeveer even lang als breed. Meer opgaven van deze soort, voorzien van te controleren herbariummateriaal, zijn dringend gewenst!
Familie: Grimmiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op baserijke steen
Substraatvoorkeur: steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website