Fraai achterlichtmos

Schistidium elegantulum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Schistidium elegantulum is de meest zeldzame van de drie in ons land bekende soorten van het S. apocarpum-complex (zie aldaar voor toelichting). In 1995 werd fraai materiaal van S. elegantulum aangetroffen op een grafsteen op het kerkhof te Groenlo. De soort komt voor op kalkhoudend gesteente, vooral in open schaduw. Hopelijk zullen de komende jaren meer vondsten van deze soort opduiken. De twee andere opgaven zijn afkomstig uit Steenwijk (1965) en Wouw in Brabant (1980). De bladranden van S. elegantulum zijn slechts omgebogen in de onderste helft van het blad en de stengels hebben geen centrale streng. De bladranden zijn bovenaan glad en de glasharen lopen niet langs de bladrand af, zoals bij S. crassipilum. Door op plekken die rijk zijn aan achterlichtmossen te zoeken naar naast elkaar staande maar duidelijk verschillende polletjes en deze thuis na te determineren, kunnen zeldzame achterlichtmossen zoals Schistidium elegantulum gevonden worden temidden van de algemene Schistidium crassipilum. Zo kan het verspreidingsbeeld van de zeldzamere achterlichtmossen duidelijker worden.
Familie: Grimmiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op baserijke steen
Substraatvoorkeur: steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website