Gaaf krulmos

Funaria pulchella


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Ecologie
Funaria pulchella is een vooral in het mediterrane gebied voorkomende soort  en groeit verder noordelijk dan ook met name op naar het zuiden gerichte en met een dun laagje aarde bedekte kalkrijke rotsrichels en vergelijkbare extreme milieus, maar ook op warme kalkrijke klei- en leembodems, op wanden van leem- en mergelgroeven en in kalkgraslanden. De soort werd op de St. Pietersberg aangetroffen op een lemig steilkantje, samen met diverse andere Pottiaceae zoals Barbula convoluta, B. unguiculata, Syntrichia calcicola en soorten van de geslachten Phascum, Microbryum en Tortula. In Maastricht werd de soort gevonden op een oude muur. Funaria pulchella is een winterannuel en naar planten met rijpe kapsels moet dus vooral in het voorjaar uitgekeken worden.

 
Verspreiding
Funaria pulchella is in 2005 voor het eerst in ons land gevonden: in 2005 bij het op de Sint Pietersberg gelegen fort Sint Pieter bij Maastricht. Een tweede vondst was in 2013 op een oude muur (Hoge Fronten) in Maastricht. De soort had zich daar in 2014 zelfs royaal uitgebreid. Waarschijnlijk is er alleen in Zuid-Limburg kans om deze pioniersoort op meer plekken aan te treffen. Zonnige en kalkrijke oude muurtjes, kalkrijke en droge steilkanten bieden daarbij de beste kansen. De soort is in België driemaal gevonden op kalkhellingen, voor het eerst in 1991, en is ook in Groot-Brittannië, Duitsland en Zwitserland zeer zeldzaam. Het hoofdverspreidingsgebied ligt in de landen rondom de Middellandse Zee en Macaronesië.

Summary
Funaria pulchella has been found twice in the Netherlands, in 2005 on shallow earth on south- and east-exposed slopes in an old fortress in the extreme south of the country, in 2013 on an old brick wall in Maastricht, near the first record.

Familie: Funariaceae
Groep: Bladmossen
Status: Nieuw gevonden sinds 2000
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: klei en leem
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website