Racomitrium heterostichum var. heterostichum


© Bas van Gennip

Ecologie & verspreiding
De typevariëteit van Racomitrium heterostichum (Hunebedbisschopsmuts) is in ons land een soort van de Drentse hunebedden. In 1968 werd var. heterostichum aangetroffen op 21 van de 52 hunebedden. In 2000 was dat aantal vrijwel gelijk en in 2005 was er slechts een lichte achteruitgang. Buiten de hunebedden komt var. heterostichum verspreid voor op zwerfkeien. Een meer bijzondere vindplaats is die op granietblokken langs het IJsselmeer, zoals aan de Wielse sluis bij Spakenburg, waar hij in 1992 werd aangetroffen met sporenkapsels. R. heterostichum var. heterostichum groeit in losse matjes, de stengels onregelmatig vertakt met grijs-groene blaadjes die aan de top zijn voorzien van afgeplatte glasharen die langs de bladranden aflopen. De in het kaartje van R. heterostichum s.l. opgenomen opgaven betreffen waarschijnlijk vooral opgaven van var. heterostichum. Deze typevariëteit is waarschijnlijk veel minder zeldzaam dan var. alopecurum en var. obtusum. Het verspreidingsbeeld van R. heterostichum s.l. geeft de verspreiding van R. heterostichum var. heterostichum waarschijnlijk dan ook beter weer dan het kaartje van var. heterostichum zelf. R. heterostichum var. heterostichum wordt ook wel als aparte soort opgevat, Racomitrium heterostichum s.s., met als Nederlandse naam Borstelige bisschopsmuts.
Familie: Grimmiaceae
Groep: Bladmossen
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op zure steen
Substraatvoorkeur: steen
Controle: microscopische determinatie
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website