Getand iepenmos

Zygodon dentatus


© Norbert Stapper

Ecologie & verspreiding
Zygodon dentatus is in 2001 voor het eerst gevonden. Momenteel zijn er drie lokaties bekend, alle in Noord-Brabant. Wellicht komen nog oudere vondsten aan het licht na controle van herbaria. De soort is tot dusver tweemaal gevonden in een jonge eikenaanplant en eenmaal in een verwilderde wilgengriend. Vergeleken met de andere Nederlandse Iepenmossen heeft Zygodon dentatus een wat forser postuur en relatief smalle, droog licht-kroezige bladen. De planten hebben hierdoor in het veld een wat Ulota-achtige habitus. Onder de microscoop zijn de bladtanden onmiskenbaar. De cellen van de broedkorrels zijn sterk inwendig gedeeld. De soort is in Europa zeldzaam, en komt vooral voor in bergstreken in Midden-Europa.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: schors
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website