Glanzend tandmos

Barbilophozia barbata


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Barbilophozia barbata komt evenals de meeste andere soorten van dit geslacht vooral voor op noordhellingen in de heide en daarnaast, zeldzamer, in droge bossen. Vroeger is de soort ook gevonden op hunebedden. Deze minst zeldzame soort van het geslacht Barbilophozia komt vooral voor op de stuwwallen van Midden-Nederland (Utrechtse Heuvelrug, Veluwe en op de Sallandse Heuvelrug), met daarnaast voorkomens in Drenthe en rond Eindhoven. Dit verspreidingspatroon lijkt karakteristiek te zijn voor het gehele geslacht. Opvallend is dat B. barbata ook enkele malen in de duinen is gevonden. De soort is duidelijk achteruit gegaan, wat, evenals voor veel andere bodembewoners van hei en stuifzand, waarschijnlijk het gecombineerde gevolg is van verruiging, vergrassing en van de natuurlijke successie die nu eenmaal plaats vindt na het vastleggen van stuifzand. Toch is de soort recent in diverse atlasblokken gevonden waar de soort nog niet eerder van vermeld was. Het wijst er wel op dat goed zoeken niet kansloos is, ook op plaatsen waar de soort nog niet eerder is gevonden.
Familie: Lophoziaceae
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: humus
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website