Spits tandmos

Barbilophozia floerkei


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
De standplaatsvoorkeur van Barbilophozia floerkei is vrijwel hetzelfde als bij de meeste andere soorten Barbilophozia: noordhellingen in de heide. Deze zeldzaamste soort uit dit geslacht is in de jaren zestig en zeventig van de 20ste eeuw een aantal malen gevonden, maar recentere vondsten ontbreken. Komt de soort eigenlijk nog wel in Nederland voor? Aan een gebrek aan potentiële groeiplaatsen zou het niet moeten liggen. Het is gewenst om vondsten van de algemenere, maar sterk gelijkende B. hatcheri altijd microscopisch te controleren. Wellicht zit er nog eens een Barbilophozia floerkei tussen! Ook het nog eens grondig nazoeken van de oude locaties met deze soort kan wellicht succesvol zijn.
Familie: Lophoziaceae
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: humus
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website