Gestekeld tandmos

Barbilophozia hatcheri


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Evenals de meeste andere soorten van dit geslacht kan Barbilophozia hatcheri vooral gevonden worden oude heide, op noordhellinkjes en greppelwandjes. Barbilophozia hatcheri vertoont hetzelfde verspreidingspatroon als de andere soorten van dit geslacht, maar is wel de soort met de sterkste achteruitgang. Er zijn maar enkele locaties waar deze soort nieuw gevonden is na 1980: hij wordt tegenwoordig vrijwel alleen nog maar op enkele reeds vanouds bekende vindplaatsen aangetroffen. De habitatvoorkeur van deze zeer zeldzaam geworden soort geeft geen duidelijke aanwijzing waarom de achteruitgang sterker is dan bij de andere soorten. Bij vondsten is het gewenst te letten op een vorm zonder broedkorrels: dit zou de nog zeldzamere B. floerkei kunnen zijn! Barbilophozia hatcheri is evenals de andere soorten van het geslacht beperkt tot de koelere delen van Europa en het warmer worden van het klimaat zou dan ook bij kunnen dragen aan de achteruitgang van deze fraaie levermossen.
Familie: Lophoziaceae
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: humus
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website