Moerasbuidelmos

Calypogeia fissa


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Calypogeia fissa groeit vaak in dichte matten op allerlei vochtige tot natte plekken die goed doorlucht zijn en niet echt overstroomd raken. Het liefst groeit Calypogeia fissa op wat natte ruwe humus, zoals op boomworteltjes langs beken en greppels in bossen of op turf in veengebieden. Ook is de soort te vinden onder pollen Pijpenstrootje en zegges net boven de waterlijn. Buiten de kleigebieden is Calypogeia fissa in het hele land algemeen. Het ontbreken van C. fissa in delen van het Pleistoceen is waarschijnlijk schijn, even onderlangs wat boswallen of greppels in bossen zoeken levert waarschijnlijk regelmatig aanvullingen op. Moerasbuidelmos is doorgaans in het veld goed te onderscheiden (een rond hapje uit de bladtop, knobbels op de wortelblaadjes) en wordt daardoor weinig mee naar huis genomen voor controle. Jammer, want de zeldzamere soorten C. azurea en C. arguta lijken soms op C. fissa.
Groep: Levermossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Geen
Substraatvoorkeur: op allerlei bodems
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website