Kropgoudkorrelmos

Fossombronia incurva


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
De bleekgroene rozetjes van Fossombronia incurva groeien meestal langs het water op open minerale bodems, bijvoorbeeld in duinvalleien en langs andere waterpartijen zoals zandwinningsplassen of natuurontwikkelingsterreinen waar de minerale zandbodem vrij gelegd wordt. Ook in voormalige leemgroeves of zilte bodems kan Fossombronia incurva gedijen. Fossombronia incurva is een relatief recente aanwinst voor onze mosflora. Op de zandgronden van het vasteland dateert de eerste vondst van 1938; op de Waddeneilanden groeide de soort mogelijk al eerder. Hoewel in vergelijking met andere Goudkorrelmossen de involucra groot en opvallend zijn moeten toch de (meestal) steenrode sporen bekeken worden voor een zekere determinatie; rijpe kapsels zijn in alle jaargetijden gevonden. De licht begroeide glooiende oevers van allerlei plassen langs zoeken kan wat nuttig huiswerk opleveren!
Groep: Levermossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: humus
Controle: microscopische determinatie
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website