Gestekeld goudkorrelmos

Fossombronia wondraczekii


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
De rozetjes van Fossombronia wondraczekii groeien als pionier op doorgaans basenrijke (maar kalkarme) lemige zandgronden; de bodem is permanent vochtig en de standplaatsen bevinden zich vaak in open schaduw. Enigszins verdichte bodem door bijvoorbeeld betreding is geen probleem voor deze soort. Fossombronia wondraczekii wordt bijvoorbeeld relatief veel op bosweggetjes aangetroffen. Ook op natuurontwikkelingsterreinen of op plagplekken waarop zich wat struikgewas ontwikkeld heeft, wordt Fossombronia wondraczekii gevonden. Fossombronia wondraczekii lijkt vrijwel alleen te ontbreken op de klei. Er zijn enkele vondsten van de Waddeneilanden. Dit mos zou op boslaantjes in streken met beekdalen vaker gevonden kunnen worden, zoals in Noord-Brabant is gebleken na intensieve inventarisaties. De soort heeft vaak kapsels, hetgeen prettig is daar de soort alleen aan de hand van de sporen met zekerheid te benoemen is.
Groep: Levermossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: humus
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website