Helmroestmos

Frullania dilatata


© Nathalie De Somer

Ecologie & verspreiding
Ecologie

Frullania dilatata groeit vooral als pionier op bomen met een matig voedselrijke schors. De soort is enigszins droogtetolerant en is behalve in bossen ook op vrijstaande bomen aan te treffen. Vooral in de volle zon hebben de planten hun karakteristieke roestbruine kleur.

Verspreiding

Frullania dilatata kende in de vorige eeuw door luchtverontreiniging een achteruitgang, maar is inmiddels weer algemeen in vrijwel het gehele land. Het is een attractieve soort, die bij inventarisaties niet snel over het hoofd wordt gezien. Daardoor suggereert het verspreidingsbeeld wel een talrijker voorkomen dan in werkelijkheid het geval is: regelmatig gaat het om slechts een enkele vondst per atlasblok. Gaten in het verspreidingspatroon zijn vooral te vinden in de laagveengebieden en de zandgebieden in het midden- en noordoosten van het land.

Summary

After a decline in the twentieth century, nowadays Frullania dilatata is fairly common almost throughout the country. It is a pioneer species on trees with moderately nutrient-rich bark in woodlands and in more exposed situations.

Familie: Jubulaceae
Groep: Levermossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: schors
Controle: veldwaarneming
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website