Bosspinragmos

Kurzia sylvatica


© Klaas van der Veen

Ecologie & verspreiding
Kurzia sylvatica is zowel te vinden op zandgrond als in hoogveengebieden, vaak op steilkantjes, bijv. in bossen op greppelwanden en op houtwallen. K. sylvatica is nog iets zeldzamer dan K. pauciflora. Bosspinragmos is tot nu toe uitsluitend in het Pleistocene deel van ons land gevonden, K. pauciflora ook, zij het weinig, in laagveengebieden. Bij beide soorten lijkt er vanaf 1980 niet echt sprake van voor- of achteruitgang ten opzichte van eerdere perioden. Kurzia sylvatica is vegetatief identiek aan K. pauciflora. De verschillen zitten in de omwindselbladen. De vrouwelijke omwindselbladen bij K. sylvatica hebben 2 lobben, die van K. pauciflora 3-5. De ciliën van de lobben bij K. pauciflora zijn 3-10 cellen lang, terwijl die bij K. sylvatica slechts 1-3 cellen lang zijn en daardoor meer gedrongen ogen.
Familie: Lepidoziaceae
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: humus
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website