Bol gladkelkje

Leiocolea badensis


© Rudi Zielman

Ecologie & verspreiding
Kalkrijk en vochtig is wat de groeiplaatsen van Leiocolea badensis gemeen hebben, zoals beschaduwde kalkrotsen, leemgroeven, drooggevallen zandplaten en zandig-lemige paden. Leiocolea badensis is een zeldzame soort waarvan de laatste tijd echter opvallend veel waarnemingen zijn gedaan. De helft van de opgaven stamt van na 1985. Of de toename van de soort werkelijkheid is zal de toekomst leren. Zeker is dat de soort op platen in het Deltagebied een nieuw milieu heeft gevonden. Het is een soort met een noordelijk areaal, dus met een warmer wordend klimaat zal een eventuele toename geen relatie hebben. Verwarring met de veel erop lijkende, nog niet van ons land bekende L. turbinata is goed mogelijk, zo leerde een veel bediscussieerde vondst van de soort in een kalkrijke en vochtige duinvallei bij het Oostvoornse meer tijdens een recent mossenweekend. De voorkeur voor kalkrijk substraat onderscheidt de soorten van het geslacht Leiocolea van de meeste andere soorten van de Lophoziaceae.
Familie: Lophoziaceae
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: klei en leem
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website